<![CDATA[מרכז חינוכי טיפולי לקות שמיעה ת''א]]>Wed, 17 Jul 2019 17:20:13 +0300Wed, 17 Jul 2019 17:20:13 +0300http://www.shema.tlv-edu.org.il/1800<![CDATA[פרס על קליטה מיטבית]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2100816AR_2100816Sun, 17 Jun 2018 23:05:49 +0300<![CDATA[הכו"ח לשנות]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1988249AR_1988249Sat, 02 Dec 2017 22:31:07 +0200<![CDATA[שחקן כדורסל מצטיין בטורניר בפולין]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1988214AR_1988214Sat, 02 Dec 2017 22:00:02 +0200<![CDATA[מידעון יוני 2017]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1917144AR_1917144Sun, 27 Aug 2017 00:20:23 +0300<![CDATA[שרה קובליוב, חירשת מלידה, סגנית אלופת העולם]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1866418AR_1866418Sun, 26 Mar 2017 23:13:58 +0300<![CDATA[מכתב פתיחת שנת בתכנית]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1727114AR_1727114Tue, 01 Nov 2016 10:48:39 +0200<![CDATA[טפסים להרשמה]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1679921AR_1679921Fri, 02 Sep 2016 19:12:14 +0300<![CDATA[מידעון יוני 2016]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1675057AR_1675057Sat, 27 Aug 2016 14:12:54 +0300<![CDATA[זבולון גורני ז"ל 1948-2010]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1653347AR_1653347Tue, 14 Jun 2016 17:41:27 +0300<![CDATA[מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים- משרד החינוך - מחוז ת"א והמרכז, סמל מוסד: 525071]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1608246AR_1608246Thu, 31 Mar 2016 12:31:28 +0300<![CDATA[רשימת רכזות אזור]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1531228AR_1531228Mon, 25 Jan 2016 13:51:14 +0200<![CDATA[צוות אתר עושה כל שלעיל ידו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצוים בו.]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1459186AR_1459186Thu, 26 Nov 2015 11:27:39 +0200<![CDATA[תהליך קליטת תלמידים למרכז החינוכי טיפולי]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1389928AR_1389928Thu, 08 Oct 2015 13:06:07 +0300<![CDATA[מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים]]>http://www.shema.tlv-edu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1389902AR_1389902Thu, 08 Oct 2015 12:53:57 +0300