יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
דף הבית מידע לתלמידים ולהורים מידע לצוותים חינוכיים בבתיה"ס חדר מורים יצירת קשר

הכוונה לתלמיד הלומד בכיתה א' – י"ב בכיתה רגילה, בבית ספר רגיל עם תלמידים שומעים ובשל ליקוי השמיעה הוא זקוק לתמיכה מיוחדת, במסגרת החינוכית. המדיניות החינוכית בעולם דוגלת בשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, תוך מתן השירותים הנדרשים. השילוב מוגדר כנוכחותו של ילד בעל צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה, השתתפותו בפעילות החינוכית ויצירת אינטראקציות עם עמיתים שומעים בני גילו (Fox&Ysseldyke,1997). התחומים בהם יכולים להתעורר קשיים אצל תלמידים עם לקות בשמיעה: *בתחום האודיולוגיה החינוכית - הסביבה האקוסטית בה הם לומדים אינה מתאימה – הדהוד, יחס גרוע שלsignal/noise, מרחק מהדובר, מערכות הגברה לא קיימות, או שאינן מתאימות. *בתחום האקדמי - אוצר מילים דל, ידע עולם מצומצם,קושי להבין את שפת המקצוע, הבנת הוראות , קושי בהבעה בכל פה ובכתב, קושי ברכישת שפה זרה, קושי בזיכרון שמיעתי ובלמידה שמיעתית, קושי בפרגמטיקה של השפה. *בתחום החברתי - בדידות חברתית על רקע מובנות דיבור, קושי בקריאת שפתיים, כישורים חברתיים לקויים, פירוש מוטעה של מצבים חברתיים כתוצאה מקושי בקריאת דיבור, קושי בפרגמטיקה שפתית. *בתחום הרגשי - תסכול וחרדות, בדידות, התבגרות מאוחרת, חוסר בקבוצת תמיכה. *בתחום הפדגוגי חינוכי - צוות ההוראה המלמד בכיתה בה משולב התלמיד אינו מוכשר להוראת תלמידים עם לקות בשמיעה, או שעמדותיו של המורה כלפי השילוב שליליות.

 
 
קליטת תלמיד חדש
רכזות ומורות
קלינאיות תקשורת
מאבחנות דידאקטיות
הנגשות
לימודי אנגלית
בוגרי י"ב
מידעון
חונכות וירטואלית
אודיולוגיה קהילתית
סנגור עצמי
למידה מרחוק
קישורים שימושיים
סיפורים על הבוגרים לק"ש מהעיתונות
הצלחות תלמידנו
ממלכת הילדים
לזכרו של זבולון גורני ז"ל
למידה בשעת חירום
מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים- משרד החינוך - מחוז ת"א והמרכז, סמל מוסד: 525071
רח' פליטי הספר 30, ת"א טל: 03-5715656 פקס: 03-5732583 דוא"ל: shematlv30@gmail.com
תגובות: -1   צפיות: -1
צוות אתר עושה כל שלעיל ידו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצוים בו. צוותי העבודה המעלים חומרים לאתר זה, מודעים לסוגיות זכות יוצרים וזכות הפרט ועבור לשם כך הכשרה והנחיה. עם זאת, מאחר ומעורבים האתר מספר גדול של אנשי חינוך שמעלים אליו חומרים, למרות המעקב העקבי והרצוף בנעשה באתר, ייתכן וחומר/ פריט מידע מסוים שהועלה, מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך. צוות האתר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה. לכל פניה בנדון אפשר לכתוב בדוא"ל: shema.hinuh.tlv@gmail.com
תגובות: -1   צפיות: -1